Print this page


Korps
Kanskje bli medlem ?


Dette skjer frem til du blir medlem: Du har en prøveperiode på 1- 3 mnd. til å finne ut om du trives hos oss. I løpet av denne perioden kommer du til å ha en samtale med vår dirigent for å finne ut om Sinsen UK er stedet for deg. En slik samtale blir avtalt mellom gruppeleder og rekrutteringsansvarlig, og det forventes at du er med på minst 3-4 øvelser før du gjennomfører denne samtalen. Etter denne samtalen vil du bli tatt opp som medlem av Sinsen UK.

Dersom du ikke har fylt 16 år ennå, vil du først bli tatt opp som fullverdig medlem 1. august det året du fyller 16. Før dette kan du være med på konserter og sosiale aktiviteter, men ikke på utespillinger. Dette er ifølge forskriftene til Norges Musikkorps Forbund.

Når du blir tatt opp som medlem får du utdelt innmeldingsskjema til NMF, korpsets interne innmeldingsskjema og uniform.

DA ER DU KLAR FOR Å VÆRE MED, OG VI HÅPER DU VIL TRIVES SAMMEN MED OSS I SINSEN UK!